2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  FOLKLORE NARRATIU CATALÀ
   Continguts
Tema Subtema
1. Història del foklore català. 1.1. L'etapa romàntica
1.2. Els inicis del segle XX
1.3. La postguerra
1.4. Dels anys 60 del segle XX als nostres dies
2. Els mètodes d'estudi del foklore. 2.1. El mètode històrico-geogràfic.
2.2. L'estructuralisme.
2.3. La perspectiva contextual i funcional.