2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMIA DEL TRANSPORT
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació i resolució d’exercicis orientats a a la resolució de problemes de l'economia del transport
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l’assignatura
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Dissenyar un informe que expliqui la realitat econòmica del transport d'un territori. Elaboració de pràctiques relacionades amb l'economia del transport
Treballs Recerca, sistematització i interpretació de la informació provinent de diferents bases de dades estadístiques sobre transport. Recensions sobre articles que facilitin la comprensió de conceptes relacionats amb aspectes econòmics del transport.