2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  SISTEMES OBERTS
   Continguts
Tema Subtema
Introducció als sistemes oberts Model client/servidor. Conceptes bàsics de programació orientada a Internet. Conceptes bàsics d'arquitectures orientades a serveis.
Programació orientada a Internet Anàlisi dels protocols d'Internet. Models de programació client/servidor. Anàlisi dels protocols de nivell aplicació.
Gestió de dades Model de dades relacional. Model de dades semi-estructurat. Gestió de dades amb XML: SAX i DOM. XPath, XQuery i transformacions de documents de XML amb XSLT.
Models de programació web Introducció al World Wide Web. Programació web en el client. Programació web en el servidor. Model de programació MVC. Tecnologies AJAX. Introducció a HTML5. Seguretat.
Arquitectures orientades a serveis Conceptes generals de serveis web. Arquitectures SOA. SOAP i serveis RESTful.