2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de continguts, objectius i metodologia
Debats Relacionats amb el contingut de les sessions magistrals
Amb suport text o video
Amb treball previ per anar més enllà de la funció opinatòria
Sessió Magistral Presentació dels conceptes bàsics
Informació sobre lectures obligatòries i de suport
Resolució de dubtes i problemes
Treballs Plantejament d'una recerca de curs sobre una destinació
Indicació de les diverses etapes del projecte de recerca
Seguiment personalitzat dels diversos grups de treball
Presentacions / exposicions Exposició del treball de curs en base a uns paràmetres que seran definits prèviament. Comptarà amb la supervisió del professor
Resolució de problemes, exercicis Aplicació pràctica dels continguts de les sessions magistrals ja sigui en base a casos reals o creats explícitament