2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Economia (2001)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16062026 MICROECONOMIA SUPERIOR 1Q
Troncal 6
16062024 DINÀMICA MACROECONÒMICA 2Q
Troncal 6
16062107 TEORIA DELS MERCATS FINANCERS 2Q
Obligatòria 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16062251 FINANCES 1Q
Optativa 6
16062247 GESTIÓ DE QUALITAT 2Q
Optativa 6