2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Subjects
  ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Ser capaç de dirigir l'àrea financera i/o comptable de qualsevol organització, pública o privada, aportant una visió interrelacionada d'ambdues àrees.
 A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
Type B Code Competences Transversal
 B4 Ability to work autonomously and responsibly, and to show initiative
 B6 Clear and efficient communication of information, ideas, problems and solutions in public and in specific technical fields
Type C Code Competences Nuclear
 C1 Intermediate proficiency of a foreign language, preferably English.
 C4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.