2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Económics y Empresariales
A A 
 
 
Grado de Finanzas y Contabilidad
 Asignaturas
  PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
   Contenidos
tema Subtema
TEMA 1.- CREIXEMENT ECONÒMIC: VARIABLES RELLEVANTS PER A L’ANÀLISI D’UNA ECONOMIA 1.1. El creixement econòmic: aproximacions teòriques.
1.2. L’activitat econòmica i el concepte de Valor Afegit.
1.3. Els indicadors de l’activitat econòmica i de la distribució de la renda.
1.4. Fonts estadístiques
1.5. Cas aplicat: creixement, crisi i reptes actuals de l’economia espanyola
TEMA 2. EL CREIXEMENT ECONÒMIC 2.1. El creixement econòmic: real i nominal
2.2. Els determinants del PIB per càpita
2.3. Comparacions internacionals del PIB per càpita
2.4. Fonts estadístiques
2.5. Cas aplicat: Creixement, crisi i reptes actuals de l'economia espanyola
TEMA 3. ELS DESEQUILIBRIS INTERNS 3.1. Desequilibris monetaris: la inflació. Indicadors de preus
3.2. Desequilibris al mercat de treball: l'atur. Indicadors del mercat de treball.
3.3. Desequilibris del sector públic: el dèficit públic i el deute.
3.4. Fonts estadístiques
3.5. Cas aplicat: el dèficit públic i les seves implicacions
TEMA 4. ELS DESEQUILIBRIS EXTERNS 4.1. La Balança de Pagament: concepte i estructura
4.2. La capacitat/ necessitat de finançament
4.3. Fonts estadístiques
4.4. Cas aplicat: Evolució del sector exterior de l’economia espanyola i comparativa amb altres economies
TEMA 5. LA INTERDEPENDÈNCIA DELS SECTORS: LA TAULA INPUT-OUTPUT 5.1. Les taules Input-Output com instrument comptable
5.2. Els coeficients tècnics
5.3. L'anàlisi de la interdependència productiva: el model de demanda
5.4. Fonts estadístiques
5.5. Cas aplicat: la Taula Input-ouput de l’economia catalana
TEMA 6 . ELS SECTORS PRODUCTIUS 6.1 Canvis en l'estructura sectorial de les economies
6.2. La transformació del sector agrari
6.3. Els canvis en el sector industrial
6.4. El procés de tercialització
6.5. Fonts estadístiques
6.6. Cas aplicat: anàlisi sectorial de l'economia espanyola