2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA I
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 3 4
Sessió Magistral
A5
A8
B1
C1
28 42 70
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
A8
B1
C1
22 33 55
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A5
A8
B1
C1
C3
6 9 15
Atenció personalitzada
A5
A8
B1
C1
1 0 1
 
Proves mixtes
A5
A8
B1
C1
C4
2 3 5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat