2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Subjects
  MATEMÀTIQUES I
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i financer.
Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions lineals.
Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
Type B Code Learning outcomes
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Troba la solució adequada
Type C Code Learning outcomes
 C1 Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C4 Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa