2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1.- LA COMPTABILITAT NACIONAL 1.1. L’activitat econòmica i el concepte de Valor Afegit.
1.2. El PIB a la Comptabilitat Nacional
1.3. Del PIB a la capacitat/necessitat de finançament del país
1.4. Fonts estadístiques
1.5. Cas aplicat: Anàlisi de les dades de la Comptabilitat Nacional
TEMA 2. EL CREIXEMENT ECONÒMIC 2.1. El PIB i el creixement econòmic: comparacions temporals.
2.2. Benestar i els determinants del PIB per càpita
2.3. Diferències internacionals del PIB per càpita: comparacions territorials.
2.4. Fonts estadístiques
2.5. Cas aplicat: Comparacions temporals i territorials de magnituds econòmiques.
TEMA 3. ELS DESEQUILIBRIS INTERNS 3.1. Desequilibris monetaris: la inflació. Indicadors de preus
3.2. Desequilibris al mercat de treball: l'atur. Indicadors del mercat de treball.
3.3. Desequilibris del sector públic: el dèficit públic i el deute.
3.4. Fonts estadístiques
3.5. Cas aplicat: Anàlisi dels desequilibris interns d'una economia
TEMA 4. ELS DESEQUILIBRIS EXTERNS 4.1. La Balança de Pagament: concepte i estructura
4.2. El compte corrent i el compte de capital:la capacitat/necessitat de finançament
4.3. El compte financer
4.4. Visió conjunta de la Balança de Pagaments
4.5. Fonts estadístiques
4.6. Cas aplicat: Anàlisi dels desequilibris externs d'una economia
TEMA 5. LA INTERDEPENDÈNCIA DELS SECTORS: LA TAULA INPUT-OUTPUT 5.1. Les taules Input-Output: definició, estructura i continguts.
5.2. Efectes arrossegament directes: els coeficients tècnics
5.3. Instrument de simulació: el model de demanda
5.4. Fonts estadístiques
5.5. Cas aplicat: Anàlisi de l'activitat econòmica a partir de la TIO d'una economia.

TEMA 6 . ELS SECTORS PRODUCTIUS 6.1 Els canvis en l'estructura sectorial de les economies.
6.2. Indicadors del sector agrari
6.3. Indicadors del sector industrial
6.4. Indicadors del sector serveis.
6.5. Fonts estadístiques
6.6. Cas aplicat: Anàlisi sectorial d'una economia.