2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Grado de Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
   Contenidos
tema Subtema
TEMA 1 EL MARC DE LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

1.1. Concepte d’estratègia: Què és l’estratègia?
1.2. La direcció estratègica com a funció de l’administració general
1.3. Concepte de negoci i nivells de l’estratègia
1.4. Procés de la direcció estratègica
1.5. El sistema d’objectius estratègics: visió i missió

TEMA 2 ANÀLISI INTERNA DE L’EMPRESA

2.1. Objectius i finalitats de l’anàlisi interna
2.2. La cadena de valor
2.3. Anàlisi de recursos i capacitats
2.4. La gestió d’intangibles: gestió del coneixement
2.5. Avaluació estratègica dels recursos i capacitats

TEMA 3 ANÀLISI EXTERNA DE L’EMPRESA

3.1. Conceptualització de l’entorn
3.2. Tècniques d’anàlisi de l’entorn general
3.3. Anàlisi de l’estructura de la indústria: les forces competitives de Porter
3.4. La segmentació estratègica: els grups estratègics
3.5. Estratègies de defensa i d’atac

TEMA 4 FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA COMPETITIVA

4.1. Tipologies d’estratègies competitives genèriques i avantatge competitiu
4.2. L’avantatge competitiu en costos
4.3. L’avantatge competitiu en diferenciació
4.4. L’ampliació de l’avantatge competitiu: el rellotge de l’estratègia
4.5. La innovació de valor i els oceans blaus

TEMA 5 FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA CORPORATIVA

5.1. Vies per al creixement de l’empresa: Estratègies d’expansió i diversificació
5.2. Concepte d’UEN: Gestió d’empreses diversificades
5.3. Matrius de gestió de la cartera de negocis
5.4. Estratègies de cooperació i d’internacionalització
5.5. Estratègies tecnològiques i de gestió de la innovació