2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Debats
B3
C3
C4
Debats 10%
Treballs
A5
B3
C3
C4
Treball 1 sobre Marketing de serveis: 20%
Treball 2 sobre Marketing industrial: 20%
20%

20%
Proves objectives de tipus test
A5
B3
Examen final de tot el temari. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria:

Examen sobre tot el temari 5 punts

Treball 1 sobre Marketing de Serveis: 2,5 punts

Treball 2 sobre Marketing Industrial: 2,5 punts