2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Primer Curso
Competencia/
Resultados de aprendizaje
1
6
2
3
4
0
0
1
1
6
2
3
4
0
0
2
1
6
2
3
4
0
0
3
1
6
2
3
4
0
0
4
1
6
2
3
4
0
0
5
1
6
2
3
4
0
0
6
1
6
2
3
4
0
0
7
1
6
2
3
4
0
0
8
1
6
2
3
4
0
0
9
1
6
2
3
4
0
1
0
A1Entendre els principis bàsics de funcionament de l'economia a nivell microeconòmic i
macroeconòmic per a la gestió d'empreses.
RA1Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA2Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA3Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA4Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA5Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA6Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA7Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA8Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA9Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA10Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234010/DERECHO MERCANTIL
A2Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
RA1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA6Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA7Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA8Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA9Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA10Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA11Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA12Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA13Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA14Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA15Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA16Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA17Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA18Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA19Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA20Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234010/DERECHO MERCANTIL
A4Conèixer la naturalesa i el funcionament d'una empresa o una altra institució pública o privada i
de les seves àrees funcionals, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i la seva
dimensió estratègica.
RA1Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA2Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA3Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234010/DERECHO MERCANTIL
A5Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de
les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i
màrqueting, operacions).
RA1Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA2Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA3Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA4Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234010/DERECHO MERCANTIL
A7Analitzar amb rigor científic estudis de cas d'empreses i problemes empresarials i emetre informes
d'assessorament i consultoria que donin resposta a aquests problemes.
RA1Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA2Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234010/DERECHO MERCANTIL
B1Aprender a aprender
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234010/DERECHO MERCANTIL
B2Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo .....
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Troba la solució adequada

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Troba la solució adequada

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Troba la solució adequada

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Troba la solució adequada

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Troba la solució adequada

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Troba la solució adequada

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Troba la solució adequada

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Troba la solució adequada

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Troba la solució adequada

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234010/DERECHO MERCANTIL
B3Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234010/DERECHO MERCANTIL
B4Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA7Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA8Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA9Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA10Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA11Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA12Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA13Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA14Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA15Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA16Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234010/DERECHO MERCANTIL
B5Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234010/DERECHO MERCANTIL
B6Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o
ámbito técnico concreto
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234010/DERECHO MERCANTIL
B7Sensibilización en temas medioambientales
RA1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA2Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA3Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA5Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA6Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA7Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA8Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA9En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA10Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16234010/DERECHO MERCANTIL
C1Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
RA1Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA2Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA3Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA4Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA5Comprendre informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA8Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA9Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA10Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos previsibles y contenidos.

16234010/DERECHO MERCANTIL
C2Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234010/DERECHO MERCANTIL
C3Gestionar la información y el conocimiento.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234010/DERECHO MERCANTIL
C4Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
RA1Produce un texto oral gramaticalmente correcto.
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA2Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA3Produir un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA4Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA5Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA6Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234010/DERECHO MERCANTIL
C5Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
RA1Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA2Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA3Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores de mocráticos.

16234010/DERECHO MERCANTIL
C6Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que se plantea en la universidad.
RA1Identificar necessitats de formació
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA2Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA3Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Define y desarrolla el itin erario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

16234010/DERECHO MERCANTIL
 RA4Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16234008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16234009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16234010/DERECHO MERCANTIL