2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Strategic Management (2010)
 Subjects
  SCIENTIFIC RESEARCH PROCESSES
   Learning aims
Objectives Competences
Entendre la investigació científica com un procés. AR4
Identificar i entendre les fases en el procés, saber les decisions i accions relacionades amb cada fase. AR3
Saber l'estructura i contingut d'una tesi doctoral. AR5