2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  COMPTABILITAT FINANCERA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A2
A5
C4
A l'avaluació continuada hi haurà dues proves pràctiques.
La primera amb una valoració d'un 25% de la nota final.
La segona amb una valoració d'un 20% de la nota final.


25%

20%
Proves orals
A2
C4
Aquesta prova es durà a terme al llarg del període i valorarà l'expressió oral de l'estudiant. 5%
Proves pràctiques
A2
A5
B2
C4
La prova final consistirà en un supòsit pràctic del contingut de tot el temari de l'assignatura 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la primera convocatòria es requerirà una nota mínima del final per poder aprovar igual a 4.

A la segona convocatòria, hi haurà una prova pràctica que inclourà tot el temari amb una valoració del 100% de la nota de l'avaluació.