2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  PUBLIC INTERNATIONAL LAW
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Seminars
A2
A5
B3
C3
Assistencia activa a tutories preparatories dels treballs 10% de la nota final
Assignments
A5
B3
2 Treballs tutoritzats d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol i d'una Organització Internacional. Avaluació equivaldra al 30% (15% + 15%) de la nota final. 30% de la nota final
Oral tests
A2
A5
B3
C3
Resposta i explicació de dos o tres subtemes aleatoriament escollits d'un fitxer de preguntes relatiu a la totalitat del programa 60% de la nota final
Others  

Assistencia opcional a activitats organitzades o recoimanades per l'Área de coneixement

Fins a un 10% de la nota final
 
Other comments and second call

La segona convocatòria s'avaluarà d'igual manera que la primera convocatoria: Examèn Oral (60% nota final), Treballs (30%), i tutories i activitats opcionals (10%)