2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  PUBLIC INTERNATIONAL LAW
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
A5
B3
Treball tutoritzat d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol i d'una Organització Internacional. Avaluació equivaldra al 30% (15% + 15%) de la nota final. 30% de la nota final
Objective multiple-choice tests
A2
B3
C3
Explicades la societat Internacional, les fonts i els subjectes, es realitzarà una proba tipo test.Avaluació equivaldra al 20% de la nota final. 20% de la nota final
Oral tests
A2
A5
B3
C3
Resposta i explicació de dos o tres subtemes aleatoriament escollits d'un fitxer de preguntes relatiu a la totalitat del programa 50% de la nota final
Others  

Assistencia opcional a activitats organitzades o recoimanades per l'Área de coneixement

Fins a un 10% de la nota final
 
Other comments and second call

La segona convocatòria s'avaluarà d'igual manera que la primera convocatoria: Examèn Oral (50% nota final), Treballs (30%), i proba objectiva tipus test (20%). Els alumnes amb l'assignatura suspesa (nota Final) podràn realitzar cadascuna de les pobres que tingui suspesa; pero no auelles apobades, per millorar nota.