2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Grado de Ingeniería Informática (2010)
 Asignaturas
  GESTIÓN DE SISTEMAS Y REDES
   Contenidos
tema Subtema
Mòdul Gestió de Sistemes - Introducció a l'Administració: Shell Scripts
- Boot i Serveis: activació, monitorització, depuració i desactivació.
- Gestió de Processos: Tipus, Engegada, Senyals, Visualització, Aturada.
- Gestió d'Usuaris: Altes i baixes, Configuració i personalització de l'entorn, Seguretat i protecció.
- Gestió Sistema de Fitxers: Local i distribuït, Còpies de seguretat, Protecció i fiabilitat de les dades.
- Gestió de Dispositius: Tipus i configuració, Serveis associats a dispositius físics, virtuals i/o aplicacions.
Mòdul Gestió de Xarxes - Configuració bàsica.
- Serveis bàsics: DNS, DHCP, etc.
- Gestió d'un router: Taules, NAT, Control d'accés, Activació de protocols d'encaminament.
- Altres serveis en xarxa: Web, Correu, etc
- Gestió distribuïda: SNMP, MRTG, etc