2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Computational Engineering and Mathematics (2013)

Aquest màster és interuniversitari coordinat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Pla d'estudis dels estudiants que han iniciada el màster abans de setembre de 2019

http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/ca/universitat/plans/MS87/pla_previ_2019.html

Pla d'estudis dels estudiants que han iniciada el màster a partir de setembre de 2019

http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/ca/universitat/plans/MS87/pla2019.html

Oferta docent  ASSIGNATURES  2019/20-1

OBLIGATÒRIES

M0.504 Mètodes numèrics en enginyeria 6

M0.500  Simulació 6

M0.518  Treball final de màster 18

OPTATIVES

M2.858  Anàlisi de dades en entorns de Big Data 6

M0.505 Codis correctors d’errors 5

M0.528  Codis digitals 6

M0.537 Elements finits i diferencies finites. Solució numèrica d’EDPs 6

M0.529  Estructures de dades i algoritmes 6

M0.506  Estructures de dades i algoritmes 5

M0.503  Grafs i aplicacions 5

M0.531  Investigació operativa 6

M0.509  Investigació operativa 5

M0.507 Modelització mitjançant equacions diferencials 5

M0.530  Modelització mitjançant equacions diferencials 6

M0.512  Optimització combinatòria 5

M0.536  Optimització metaheurística 6

M0.516 Simulació amb partícules i amb elements finits 5

M0.526  Teoria de grafs i les seves aplicacions 6

Oferta docent  ASSIGNATURES  2019/20-2

OBLIGATÒRIES

M0.502  Computació d’altes prestacions 5

M0.538  Computació d’altes prestacions 6

OPTATIVES

M0.535 Anàlisi multivariant de dades 6

M0.517 Anàlisi multivariant de dades 5

M0.527  Criptografia i Tecnologia Blockchain 6

M0.515  Criptologia 5

M0.508  Intel·ligència artificial 5

M0.539  Intel·ligència artificial 6

M0.532  Reconeixement de patrons 6

M0.511  Reconeixement de patrons 5

M0.534  Sistemes dinàmics caòtics 6

M1.310  Sistemes distribuïts a gran escala 6

M0.513  Xarxes complexes 5

M0.533 Xarxes complexes 6Warning: As a consequence of the health crisis caused by COVID-19, the URV is obliged to adapt all 2nd-semester teaching and examinations for the academic year 2019-20 to the online format.

Therefore, teaching and assessment will be done via the URV's virtual campus (Moodle) whenever possible.

Information about all the changes in each subject can be found on Moodle.