2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Industrial (2013)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17655101 GESTIÓ EMPRESARIAL 1Q
Obligatòria 6
17655105 ESTRUCTURES 2Q
Obligatòria 3
17655107 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS 2Q
Obligatòria 3
17655110 SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA 2Q
Obligatòria 4.5
17655112 DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES Jul., Set.
Obligatòria 4.5
17655115 GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA Jul., Set.
Obligatòria 4.5
17655104 PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS Jul., Set.
Obligatòria 3
17655109 TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL Jul., Set.
Obligatòria 3
17655114 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES Juny, Jul., Set.
Obligatòria 4.5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17655113 ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS 1Q
Obligatòria 4.5
17655108 INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 1Q
Obligatòria 3
17655106 QUALITAT EN LA INDÚSTRIA 1Q
Obligatòria 3
17655117 SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS 1Q
Obligatòria 4.5
17655116 SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 4.5
17655111 SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ 1Q
Obligatòria 4.5
17655102 GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS 2Q
Obligatòria 6
17655103 GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS 2Q
Obligatòria 3
17655118 INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS 2Q
Obligatòria 3
17655301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 2Q
Treball fi de màster 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17655239 ARQUITECTURA ELÈCTRICA DEL VEHICLE 1Q
Optativa 3
17655206 CINÈTICA I REACTORS 1Q
Optativa 3
17655211 CIRCUITS ELÈCTRICS 1Q
Optativa 3
17655241 EMMAGATZEMATGE I CONVERSIÓ D'ENERGIA 1Q
Optativa 3
17655218 FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS 1Q
Optativa 6
17655212 FONAMENTS D'AUTOMATISMES 1Q
Optativa 3
17655205 FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA 1Q
Optativa 3
17655210 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS 1Q
Optativa 3
17655220 MATERIALS I NANOESTRUCTURES 1Q
Optativa 3
17655201 MECÀNICA DE FLUIDS I TRANSPORT DE CALOR 1Q
Optativa 6
17655203 MECÀNICA DE MÀQUINES 1Q
Optativa 3
17655204 MECÀNICA ESTRUCTURAL 1Q
Optativa 3
17655202 MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ 1Q
Optativa 6
17655240 MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS 1Q
Optativa 3
17655238 MODELATGE I CONTROL DE MOTORS 1Q
Optativa 3
17655207 OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES 1Q
Optativa 3
17655222 TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR 1Q
Optativa 6
17655501 PRÀCTIQUES EXTERNES I 2Q
Pràctiques Externes optatives 6
17655502 PRÀCTIQUES EXTERNES II 2Q
Pràctiques Externes optatives 6
17655209 LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA 1Q conv. única
Optativa 3
17655208 LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES 1Q conv. única
Optativa 3
17655217 BIOMATERIALS Jul., Set.
Optativa 3
17655219 ENGINYERIA DE REACTORS Jul., Set.
Optativa 6
17655221 PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS Jul., Set.
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17214108 CENTRALS ELÈCTRIQUES 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17214011 DIBUIX TÈCNIC 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224009 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204106 MÀQUINES I MECANISMES 1Q
Obligatòria 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224116 TECNOLOGIA MECÀNICA 1Q
Obligatòria 3
17214114 SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17214122 CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS Jul., Set.
Obligatòria 5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204122 DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ Jul., Set.
Obligatòria 9
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204103 ELECTROTÈCNIA Jul., Set.
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17214109 ENERGIES RENOVABLES Jul., Set.
Obligatòria 6