2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Chemical Engineering (1993)
 Free credits
  PROBLEM SOLVING STRATEGIES. ELEMENTARY, DOCTOR WATSON
IDENTIFYING DATA 2013_14
Subject (*) PROBLEM SOLVING STRATEGIES. ELEMENTARY, DOCTOR WATSON Code 278317
Study programme
Cycle 3rd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period Exam timetables and dates
4.5 3 1.5 First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Chemical Engineering
Coordinator
FONT CAPAFONS, JOSÉ
E-mail
Lecturers
Web http://www.etseq.urv.es/assignatures/erp/
Relevant information Els titulats en els nostres ensenyaments, en el moment d’exercir la seva professió, s’enfronten contínuament a situacions noves, sovint mal definides, que són de per sí problemes a resoldre. Està demostrat que els coneixements no garanteixen per sí sols que una persona pugui afrontar amb èxit la resolució d’un problema, si no van acompanyats de capacitat d’anàlisis, creativitat, imaginació, esperit crític i capacitat de decisió. Tots aquests aspectes es poden millorar amb l’experiència, però, de fet, existeixen tècniques perfectament estructurades que potencien aquestes habilitats. L’assignatura pretén dotar als alumnes amb els recursos imprescindibles per afrontar amb èxit els complexos problemes que apareixen a la pràctica professional diària, mitjançant l’aplicació d’una aproximació heurística composta per diferents tècniques de resolució de problemes.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.