2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i analítica en la enginyeria.
Demostra coneixement sobre els fonaments de les tècniques instrumentals d’anàlisis més emprades en diferents àmbits industrials.
Discuteix i avalua la importància de tots els aspectes del procediment analític prenent com a base l’estudi de problemes reals a la industria.
Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa