2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214001 EXPRESSIÓ GRÀFICA Primer
Formació bàsica 6
20214003 FÍSICA Primer
Formació bàsica 6
20214008 QUÍMICA I Primer
Formació bàsica 6
20214002 COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS Segon
Formació bàsica 6
20214110 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA Segon
Obligatòria 6
20214004 FISICOQUÍMICA Segon
Formació bàsica 6
20214009 QUÍMICA II Segon
Formació bàsica 6
20214116 FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS Anual
Obligatòria 9
20214005 MATEMÀTIQUES I Anual
Formació bàsica 9
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214119 ENGINYERIA TÈRMICA Primer
Obligatòria 6
20214007 FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA Primer
Formació bàsica 6
20214006 MATEMÀTIQUES II Primer
Formació bàsica 6
20214010 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Segon
Formació bàsica 6
20214011 EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA Segon
Formació bàsica 6
20214103 ELECTROTÈCNIA Segon
Obligatòria 6
20214123 MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS Segon
Obligatòria 6
20214115 PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR Anual
Obligatòria 9
20214124 QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS Anual
Obligatòria 9
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214105 CONTROL I INSTRUMENTACIÓ Primer
Obligatòria 6
20214107 FITOTÈCNIA Primer
Obligatòria 6
20214126 GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA Primer
Obligatòria 3
20214104 RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES Primer
Obligatòria 6
20214108 BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL Segon
Obligatòria 3
20214101 BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES Segon
Obligatòria 3
20214102 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA Segon
Obligatòria 6
20214120 MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS Segon
Obligatòria 3
20214109 PROTECCIÓ DE CULTIUS Segon
Obligatòria 3
20214114 ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I Anual
Obligatòria 6
20214125 QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS Anual
Obligatòria 9
20214121 LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES Únic anual
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214113 COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES Primer
Obligatòria 3
20214117 CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES Primer
Obligatòria 3
20214122 ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES Primer
Obligatòria 3
20214118 ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II Primer
Obligatòria 3
20214112 GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS Primer
Obligatòria 3
20214106 OFICINA TÈCNICA Primer
Obligatòria 6
20214111 TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT Primer
Obligatòria 6
20214301 TREBALL DE FI DE GRAU Segon
Treball fi de grau 12
20214401 PRÀCTIQUES EXTERNES Únic segon quad.
Pràctiques Externes obligatòria 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214208 ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA Primer
Optativa 3
20214209 BIOQUÍMICA APLICADA Primer
Optativa 3
20214212 ALIMENTS TRANSGÈNICS Segon
Optativa 3
20214211 BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA Segon
Optativa 3
20214210 ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS Segon
Optativa 6
20214213 TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS Segon
Optativa 3
20214203 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I Anual
Optativa 3
20214206 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II Anual
Optativa 3
20214207 PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS Únic anual
Optativa 9