2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214004 FISICOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
20214005 MATEMÀTIQUES I AN
Formació bàsica 9
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214011 EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214105 CONTROL I INSTRUMENTACIÓ 1Q
Obligatòria 6
20214108 BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL 2Q
Obligatòria 3
20214125 QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS AN
Obligatòria 9
20214121 LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES AN conv. única
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214113 COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 1Q
Obligatòria 3
20214117 CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES 1Q
Obligatòria 3
20214122 ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 1Q
Obligatòria 3
20214118 ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II 1Q
Obligatòria 3
20214112 GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS 1Q
Obligatòria 3
20214106 OFICINA TÈCNICA 1Q
Obligatòria 6
20214301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 12
20214111 TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT AN
Obligatòria 6
20214401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214214 TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA 1Q
Optativa 3
20214213 EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI 2Q
Optativa 3
20214215 MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS 2Q
Optativa 3
20214203 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I AN
Optativa 3
20214206 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II AN
Optativa 3
20214207 PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS AN conv. única
Optativa 9