2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures
  HIGIENE INDUSTRIAL
   Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC Cumplimentació del test previ la classe presencial.
És obligatòria la seva resolució
20%
Proves mixtes Prova pressencial al final de l'assignatura 50%
Altres

Exercici lliurat mitjançant la plataforma virtual Moodle. És obligatòria la seva resolució.

30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria


Convocatòria única (no hi ha recuperació). En la prova presencial cal obtenir un mínim de 3,5 / 10