2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  SPECIALIZATION IN INDUSTRIAL HYGIENE
   Assessment
  Description Weight
ICT practicals Cumplimentació del test previ la classe presencial 20%
Mixed tests Prova pressencial al final de l'assignatura 50%
Others

Exercici mitjançant la plataforma virtual Moodle

30%
 
Other comments and second call

Convocatòria única (no hi ha recuperació). En la prova presèncial cal obtenir un mínim de 3,5 / 10

Durant les probes avaluatives, els tefèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.