2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història (2008)
 Assignatures
  HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.
 A2 Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg del segle XX.
Coneix les relacions polítiques del segle XX.
 A7 Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques fonamentals.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Actua constructivament per afrontar els conflictes de l'equip
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors