2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 CE3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
 CE6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
 CE7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 CE9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears