2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  CIÈNCIA POLÍTICA
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
 A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears