2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A9
40 0 40
Seminaris
A9
A11
B5
20 0 20
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B5
8 0 8
Presentacions / exposicions
A4
4 38 42
Atenció personalitzada
A4
A9
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A4
A11
B5
8 16 24
Proves objectives de preguntes curtes
A4
A11
B5
4 10 14
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat