2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMIA DEL TRANSPORT
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Elements i principis bàsics a l’economia del transport 1.1. Introducció
1.2. Infraestructures i creixement
1.3. Tecnologia de producció: infraestructures i serveis
1.4. Efectes de xarxa i externalitats negatives
1.5. Costos del productor, costos del usuari i costos socials
1.6. Els mercats: competència, regulació i servei públic
Tema 2. La producció i demanda d’activitats de transport 2.1. Classificació de les activitats de transport
2.2. La funció de producció i els seus components
2.3. Producció de serveis i infraestructures: exemples
2.4. La mesura del output i indicadors de productivitat en el transport
2.5. Característiques i determinants de la demanda de transport
Tema 3. Estructura dels mercats de transport i la seva regulació 3.1. Enfocament normatiu i positiu
3.2. El paper del sector públic
3.3. Competència intramodal
3.4. Competència intermodal
Tema 4. Inversió en infraestructures de transport 4.1. La decisió d’invertir en capacitat
4.2. Avaluació econòmica de les inversions
4.3. Criteris de decisió
4.4. Anàlisi del risc
4.5. Distribució de la renda i criteris de decisió