2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  GESTIÓ DE QUALITAT
   Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions No qualifiquen directament, serveixen per accedir a una qualificació final vía prova pràctica Millora en la nota final
Proves pràctiques Alternativa a la prova teòrica. Consisteix en el diagnòstic de la situació de la Gestió de la Qualitat en una empresa real. Nota final (100%)
Altres

Prova teòrica en cas de no optar a la prova pràctica y, exclusivament, en segona convocatòria

Nota final
 
Altres comentaris i segona convocatòria