2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  COMPTABILITAT FINANCERA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A2
A3
B2
C4
A l'avaluació continuada hi haurà dues proves pràctiques.
La primera amb una valoració d'un 25% de la nota final.
La segona amb una valoració d'un 20% de la nota final.
25%


20%
Proves orals
A2
C4
Aquesta prova es durà a terme al llarg del període i valorarà l'expressió oral de l'estudiant. 5%
Proves pràctiques
A2
A3
B2
C4


La prova final consistirà en uns supòsits pràctics del contingut de tot el temari de l'assignatura.
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria, hi haurà una prova pràctica que inclourà tot el temari amb una valoració del 100% de la nota de l'avaluació.