2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  MÀRQUETING
   Continguts
Tema Subtema
1. Conceptes de màrqueting a. Concepte de màrqueting
b. Àmbits d’actuació del màrqueting
c. Orientacions i aproximacions al mercat
d. Evolució dels paradigmes de màrqueting
e. La funció del màrqueting a l’empresa
f. Relació entre el màrqueting i les vendes
g. Activitats de màrqueting a l’empresa
h. Organització funcional del màrqueting
i. Ètica i màrqueting
j. Els condicionants de l’entorn en el màrqueting
2. La planificació estratègica de màrqueting a. El procés de màrqueting
b. Necessitat de planificar en màrqueting
c. Conceptes de planificació de màrqueting
d. Els objectius i la seva naturalesa
e. Guia per a la preparació del pla de màrqueting
f. Funcions del pla de màrqueting
3. El mercat i les seves oportunitats a. Concepte de mercat
b. Classificació dels mercats
c. Conceptes de potencial de mercat
d. La participació del mercat
e. La penetració de mercat
f. L’estudi de la competència
4. El comportament del consumidor a. L’estudi del comportament del consumidor
b. Models de comportament
c. Els hàbits de compra
d. Comportaments de compra en les organitzacions
e. L’organització i els processos de compres a les empreses i organitzacions
5. La segmentació dels mercats i el posicionament dels productes i marques a. Conceptes i utilitats de la segmentació
b. Justificació de la segmentació dels mercats
c. Procés per a segmentar els mercats
d. Models de segmentació de mercats
e. Criteris de segmentació de mercats
f. Estratègies de segmentació i definició del públic objectiu
g. Conceptes d’imatge, identitat i posicionament
h. Procés per a determinar el posicionament dels productes i les marques
i. Interpretació dels posicionaments
6. La informació i les decisions de màrqueting a. La informació i el risc en les decisions
b. El sistema d’informació de màrqueting
c. L’estimació de la demanda
7. La gestió del producte i el servei a. Concepte i dimensions del producte i el servei
b. La línia de productes i serveis
c. Decisions sobre la marca
d. Altres atributs del producte
e. El cicle de vida del producte
f. La innovació i la renovació de productes
g. Estratègies de màrqueting per a empreses de serveis
8. La política de preus i marges a. Conceptes de preus i marges
b. Fixació de preus
c. Estratègies de preus en el llançament del producte
d. Estratègies de variació de preus
9. Els canals de distribució a. Operativitat en els canals de distribució
b. Elecció de canals de distribució
c. La direcció i el poder en el canal
d. El sistema comercial i la distribució
e. Tendències en la distribució del futur
10. La comunicació integrada de màrqueting a. El mix de comunicació
b. La promoció de vendes
c. El màrqueting directe i l’e-comerce
d. Les relacions públiques
e. Principis de la publicitat
f. Disseny i desenvolupament de campanyes publicitàries
g. Avantatges i inconvenients de la venda personal
h. Tipologies d’organització de vendes
i. Gestió i direcció de la força de vendes