2020_21
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Finanzas y Contabilidad (2009)
 Asignaturas
  MACROECONOMÍA MONETARIA
   Recomendaciones


Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA/16204005
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA/16204006
MATEMÁTICAS II/16204009
MATEMÁTICAS I/16204008
INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA/16204004
 
Otros comentarios
Es recomana l'assistència regular a totes les classes, la participació activa a totes les activitats d'avaluació continuada i el seguiment diari de les novetats de l'assignatura mitjançant el CV Moodle.