2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Subjects
  ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A4 Conèixer la naturalesa i el funcionament d'una empresa o una altra institució pública o privada i de les seves àrees funcionals, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i la seva dimensió estratègica.
Type B Code Competences Transversal
 B4 Ability to work autonomously and responsibly, and to show initiative
 B6 Clear and efficient communication of information, ideas, problems and solutions in public and in specific technical fields
Type C Code Competences Nuclear
 C1 Intermediate proficiency of a foreign language, preferably English.
 C4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.