2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
1 0 1
Sessió Magistral
A1
35 35 70
Resolució de problemes, exercicis
A1
B4
C3
C4
10 30 40
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A1
B4
C3
C4
10 24 34
Atenció personalitzada
A1
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
A1
B4
C3
C4
2 0 2
Proves objectives de tipus test
A1
B4
C3
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat