2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
A1
B4
C3
C4
(Primera convocatòria)

Examen parcial sobre la primera meitat del temari (exercicis numèrics, problemes teòrics, definicions)

Examen sobre tot el temari (exercicis numèrics, problemes teòrics, definicions) a realitzar durant el període lectiu previ al període oficial d'exàmens.

Examen final (durant el període oficial d'exàmens)
20%
25%
35%
Proves objectives de tipus test
A1
B4
C3

(Primera convocatòria)

Diverses proves de tipus test, amb un màxim de 10 preguntes, de quatre opcions i amb penalització per error.
20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la data oficial de la segona convocatòria es farà un examen que suposarà el 100% de la nota.