2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  DRET MERCANTIL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
 A7 Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.
Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Comprèn els elements que composen una disciplina
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte