2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  DRET MERCANTIL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A2
A7
36 40 76
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B1
C4
16 20 36
Seminaris
B1
C4
8 10 18
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves objectives de tipus test
A2
1 0 1
Proves pràctiques
A2
A7
B1
C4
8 8 16
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat