2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A4
28 28 56
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A4
A7
B2
B5
C4
27 27 54
Presentacions / exposicions
A4
A7
B2
B5
C4
4 25 29
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves de desenvolupament
A4
A7
B2
B5
C4
5 0 5
Proves objectives de tipus test
A4
A7
1 0 1
Proves pràctiques
A4
A7
B2
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat