2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
B3
2 1 3
Sessió Magistral
A5
B3
C3
C4
30 30 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
B3
15 15 30
Presentacions / exposicions
A5
B3
C3
C4
2 22 24
Atenció personalitzada
10 10 20
 
Proves objectives de tipus test
A5
C3
2 11 13
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat