2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
B3
Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
També es tindrà en compte la participació a classe.
15%
Presentacions / exposicions
A5
B3
C3
C4
Exposició oral d’un treball (prèvia presentació escrita). 35%
Proves objectives de tipus test
A5
C3
Prova integral de tota l’assignatura. Cal obtenir un mínim de 4 punts en aquesta prova per fer la mitjana de l’assignatura. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la primera convocatòria és requerirà una qualificació mínima de 4 punts per al conjunt de les proves d'avaluació continuada (resolució de problemes + presentació del treball) per a fer la mitjana de l'assignatura.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A la segona convocatòria es farà un única prova integral que valdrà el 100 % de la nota.