2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A5
B3
3 proves amb total de 9 punts

Primera prova temes 1 - 2 2 punts
Segona prova temes 3 - 5 2 punts
Examen final Tot el temari 5 punts
90%
Altres  

debats

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria:

Examen sobre tot el temari 10 punts