2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
   Fonts d'informació
Bàsica FARHAD ANALOUI and AZHDAR KARAMI, Strategic Management in Small and Medium Enterprises, Thomson, GB, 2003
SCHERMERHORN, JOHN R., Introduction to management (ISE), John Wiley & Sons, 2009
BUENO, E., Curso básico de economía de la empresa: un enfoque de organización, Pirámide, 2006
BUENO, Y.; CASANI, F.; SANDOVAL, A.; SANTOS, B.; SORIA, P., Fundamentos de Administración de Empresas. Ejercicios Prácticos, Ediciones UAM, 2016
CASTILLO, A.M. (Dir. y Coord.), Introducción a la economía y administración de empresas, Pirámide, 2003
FUENTES, M. y CORDÓN, E. , Fundamentos de dirección y administración de empresas, Pirámide, 2014
IBORRA, M.; DASÍ, A.; DOLZ, C.; FERRER, C., Fundamentos de Dirección de Empresas. Conceptos y Habilidades Directivas, Paraninfo, 2014
MAYNAR, P. (Dir. y coord.) , La economía de la empresa en el espacio de educación superior, McGraw-Hill, 2008

Complementària , , ,
FLEISHER, CRAIG S. AND BENSOUSSAN, BABETTE, Busines and competitive analysis: effective application of new and classic methods. , Financial Times Prentice Hall, 2007
STAIB, ROBERT., Business management and environmental stewardship: environmental thinking as a prelude to management action., Palgrave Macmillan, 2009
WILLIAMS, CHUCK, Principles of management, South Western, 2009
GARCÍA, J. y CASANUEVA, C. (Coord. y Dir.), Prácticas de la gestión empresarial., McGraw-Hill, 2000
HERNÁNDEZ, M. J. (Coord.), Casos prácticos de administración y organización de empresas., Pirámide, 2000
GARCÍA, S.; NÁJERA, J.J. Y RICO, M.G., Organización y administración de empresas. Una visión práctica, ESIC, 2001
PÉREZ, E., Prácticas de Administración de Empresa, Pirámide, 2008
SUÁREZ, A. , Decisiones óptimas de inversión y financiación en la Empresa, Pirámide, 2005