2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A2
C5
La integració dels continguts serà valorada a partir de la capacitat d’anàlisi, reflexió, crítica, problematització i qüestionament dels fenòmens socials i de la pràctica infermera que mostri l’estudiant mitjançant els exercicis proposats d'avaluació continuada. 30%
Seminaris
A2
A20
B3
C5
Es realitzaran dues activitats d'avaluació continuada consistents en l'anàlisi documental dels materials que es proposin. 30% (es correspon al mateix de les sessions magistrals)
Pràctiques de camp/sortides
A20
B3
B8
Es realitzaran dues pràctiques de camp basades en l'aplicació del treball antropològic al terreny de la salut. 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria