2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A16.6 Adquirir la destresa suficient d'acord amb el seu nivell per plantejar un projecte utilitzant la metodologia de recerca aplicada a infermeria
 A16.7 Fes servir programari per a comunicació off-line: editors de text, fulls de càlcul i presentacions digitals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT2 Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge