2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204004 BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA Primer
Formació bàsica 6
18204001 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Primer
Formació bàsica 6
18204009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA Primer
Formació bàsica 6
18204005 FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA Primer
Formació bàsica 6
18204003 BIOESTADÍSTICA Segon
Formació bàsica 6
18204002 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Segon
Formació bàsica 6
18204109 INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES Segon
Obligatòria 3
18204007 SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT Segon
Formació bàsica 6
18204008 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ Segon
Formació bàsica 6
18204101 INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL Anual
Obligatòria 9