2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA Codi 18254104
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
10 Obligatòria Segon 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
RUBIO RICO, MARIA LOURDES
Adreça electrònica lourdes.rubio@urv.cat
alba.roca@urv.cat
laura.duran@urv.cat
Professors/es
RUBIO RICO, MARIA LOURDES
ROCA BIOSCA, MARIA ALBA
DURAN MARQUEZ, LAURA
Web http://moodle.urv.net/moodle
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura. 


L'assignatura de l’ Adult té com a propòsit preparar els estudiants en l’atenció d’infermeria a l’adult amb problemes de salut en un primer nivell de complexitat. Es té en compte que la vida adulta cobreix una amplia gamma d’edats -des de la joventut fins a la vellesa- i que els problemes de salut prevalents, les causes, efectes, maneres d’afrontar-los i necessitats d’atenció, són diferents en relació a l’edat i a la gravetat i complexitat de les situacions. En la línea d’allò que els estudiants han treballat en primer curs, el marc filosòfic i conceptual d’aquest programa és L’Escola Filosòfica del Cuidatge Humà amb un enfocament fenomenològic i constructivista de l’aprenentatge. Els temes s’organitzen en relació als problemes de salut més prevalents en la vida adulta, i integren coneixements relacionats amb l’ètica, infermeria psicosocial, infermeria comunitària, i infermeria medicoquirúrgica,. S’espera que els objectius, temes i escenaris que es plantegen cobreixen aquesta varietat de perspectives. També s’espera afavorir en l’estudiant el desenvolupament de conceptes, habilitats i actituds en l’atenció a l’adult en un diàleg real entre edat, problemes de salut, situacions i escenaris, projectant l’atenció a la familia. Programada a 2on. curs i en el 2on. quadrimestre, l’activitat s’organitza al llarg de 15 setmanes, amb un total de 10 crèdits ECTS que en nombre d’hores estan distribuïts en: teoria 54h., seminaris 28 h i ABP 18h.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent