2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  PRÀCTICUM
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes 0 0 0
Estada de pràctiques 225 0 225
Treballs de pràctiques externes 0 0 0
Relació amb el tutor de pràctiques intern 0 0 0
Relació amb el tutor de pràctiques extern 0 0 0
 
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes 0 0 0
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat